Hamnar

I samarbete med kunder så som båtklubbar och andra organisationer tar vi fram väl anpassade helhetslösningar för respektive hamnområde. 

Söskärs badplats

Kommunal badplats i Ödsmål får ny brygglösning. Bryggorna förbereds för eventuell framtida handikappanpassning.

Läs mer »

Byggnation av kaj Lilla Varholmen, Torslanda

Gamla halvsjunkna kajer revs och bottenområdet städades av med dykare och grävmaskinspråm. Ny kaj byggdes i stål och betong, där den inre betongdelen kläddes med skivor av bohusgranit. Ett erosionsskydd av stor natursten lades upp på södra sidan och en granittrappa anlades. Yttre delen av kajen vinklades av för att kunna ansluta mot en framtida flytbrygga.

Läs mer »

Pålad kaj med stora ytor i Ulvesund

Befintliga konstruktioner revs och ny brygga konstruerades i stål, betong och trä. Hela bryggan försågs med klädsel runt om och ett nedsteg på insidan. Nedsteget möjliggör enklare bordning av mindre båtar, samt är lämpligt för montage av Y-bommar.

Läs mer »

Stenpir och brygga Stenungsunds Segelsällskap

Utfyllnad och förlängning av befintlig stenpir, asfaltering och montage av L-stöd. Byggnation av brygga i anslutning till stödmur.

Läs mer »

Hamnanläggning Tjörn

Privatägd hamn med flera förtöjningsmöjligheter, båtlyft och badtrappa.

Läs mer »

Rivning och nyprojektering Berga strand

Rivning och nyprojektering av brygganläggning på Berga strand på Tjörn.

Den gamla bryggan revs och ersattes av ny, större brygga. Bryggdäcket anslöts till befintlig sjöbod och en pallisad som skydd för hamn och strand gjordes på västra sidan av bryggan. El och vatten drogs ut på bryggan. Stenar lades upp som övergång mellan strand och pallisad.

Läs mer »

Hamnanläggning Stenungsön

Exklusiv brygga med flytande bastuhus, förtöjningsplats för 60 fots båt, flytbrygga och sjösättningsramp för vattenskotrar.

Läs mer »