Tillbaka

Stenpir och brygga Stenungsunds Segelsällskap

Utfyllnad och förlängning av befintlig stenpir, asfaltering och montage av L-stöd. Byggnation av brygga i anslutning till stödmur.

Byggnationen möjliggör bättre utnyttjande av befintlig sjösättningsramp och förenklar sjösättning och upptag.