vi-fixar-det-mesta-i-marin-miljo

Välkommen

  • Bryggor
  • Hamnar
  • Flytbryggor
  • Renovering
  • Övrigt
tjanst-bryggor-stor

Bryggor

Vi utför de flesta byggnationer t.ex bryggor, kajer, sjöbodar, betongkonstruktioner, pirar, vågbrytare m.m

Läs mer och se referenser »

tjanst-hamnar-stor  

Hamnar

I samarbete med kunder så som båtklubbar och andra organisationer tar vi fram väl anpassade helhetslösningar för respektive hamnområde.

Läs mer och se referenser »

tjanst-flytbrygga-stor  

Flytbryggor

Vi utför prospektering, inköp och utläggning av såväl betongpontoner som trä/betongflytbryggor. Vi tillverkar även egna högkvalitativa trä/betongflytbryggor efter kundens önskemål.

Läs mer och se referenser »

tjanst-renovering-stor  

Renovering

Vi har kostnadseffektiva, kundanpassade helhetslösningar för renovering och livstidsförlängning av bryggor och andra marina konstruktioner.

Läs mer och se referenser »

tjanst-ovrigt-stor  

Övrigt

Vi samordnar större projekt innefattande muddring, dykeri, sjötransporter och annat i samarbete med underentreprenörer.

Läs mer och se referenser »