Tillbaka

Rivning och nyprojektering Berga strand

Rivning och nyprojektering av brygganläggning på Berga strand på Tjörn.

Den gamla bryggan revs och ersattes av ny, större brygga. Bryggdäcket anslöts till befintlig sjöbod och en pallisad som skydd för hamn och strand gjordes på västra sidan av bryggan. El och vatten drogs ut på bryggan. Stenar lades upp som övergång mellan strand och pallisad.