Tjänster

Sjöbyggnationer i Stenungsund bygger i skärgården där andra byggföretag inte kommer till. Vårt arbetsområde är hela Västkusten.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  • Bryggor och marina konstruktioner i stål trä och betong. 
  • Hamnar och större kajer till kommuner, båtföreningar och andra organisationer.
  • Flybryggor i samarbete med stora flytbryggetillverkare. 
  • Renovering och underhåll av befintliga konstruktioner. 
  • Övrigt Vi utför även totalentreprenader i samarbete med andra marina företag.

Se separata referensjobb med fler exempel under respektive kategori ovan.