Bryggor

Med för ändåmålen väl avvägda resurser kan vi utföra de flesta byggnationer ute i skärgården där vanliga byggföretag inte kommer till. Våra byggteam är experter på exempelvis konstruktion och byggnation av bryggor, kajer och andra hamnanläggningar.

Nedan ser du exempel och referenser på byggnationer som vi har utfört.

Bad och båtbrygga på Orust

Liten brygga för bad och förtöjning av småbåtar.

Läs mer »

Brygga med nedsteg och y-bommar

Mindre brygga för förtöjning av småbåtar. Bryggan är försedd med nedsteg och på nedsteget sitter t-skena monterad. Detta för flexibel anpassning av avstånd mellan y-bommar.

Läs mer »

Liten brygga på Härön

Nybygge av brygga från land, över ett litet skär och vidare ut på djupare vatten. Bryggan är en kombinerad badbrygga och förtöjningsläge för segelbåt.

Läs mer »

Konsolbrygga på Instön

Stor bryggplattform som ansluter mot berg. Hela sjösidan är försedd med nedsteg som är förberett för montage av Y-bommar. På kortändan är bryggan utrustad med inbyggd nedsänkt plattform för lättare bordning av jollar och mindre båtar. Där återfinns även en inbyggd badstege.

Läs mer »

Badbrygga i Getskär

Rivning av den gamla badbryggan i Getskär och projektering av ny. December 2013

Läs mer »

Brygga Askerön september 2013

En gammal uttjänt brygga rivs och ersätts med en ny.

Läs mer »

Brygga Härön 2012

Trevlig brygga med stort soldäck på Stavsundsholmen, Härön.

Läs mer »

Brygga Orust 2011

Privatägd brygga för bad och fritidsbåtsförtöjning.

Läs mer »

Konsolbrygga

Påplats-mallade konsoler helsvetsas och galvas. Dessa monteras sedan i fastinjekterade gängstänger i bergsväggen.

Läs mer »

Nedklädd brygga Härön

Nybyggnation av privat brygga för långsides förtöjning, Härön 2011.

Läs mer »

Brygga på Vedholmen

Stålkonstruktionen borrades ner i berget på 6 meters djup.

Läs mer »