Tillbaka

Byggnation av kaj Lilla Varholmen, Torslanda

Gamla halvsjunkna kajer revs och bottenområdet städades av med dykare och grävmaskinspråm. Ny kaj byggdes i stål och betong, där den inre betongdelen kläddes med skivor av bohusgranit. Ett erosionsskydd av stor natursten lades upp på södra sidan och en granittrappa anlades. Yttre delen av kajen vinklades av för att kunna ansluta mot en framtida flytbrygga.