Renovering

Vi har kostnadseffektiva, kundanpassade helhetslösningar för renovering och livstidsförlängning av bryggor och andra marina konstruktioner.

Bilder från olika projekt utmed västkusten

Olika projekt vi drivit i samarbete med underentreprenörer. I detta fall SB Grävtjänst AB från Tjörn.

Läs mer »