Tillbaka

Hamnanläggning Tjörn

Privatägd hamn med flera förtöjningsmöjligheter, båtlyft och badtrappa.

Bryggans längd och vinkling har anpassats till faktorer som vattendjup, stävriktning på förtöjda båtar, sjöhävningens huvudriktning samt bad och solläge. För att ytterligare förhöja känslan av en exklusiv och genomtänkt konstruktion har vi klätt hela bryggan och dess sidor med ett rötmotståndskraftigt exotiskt träslag.