Tillbaka

Pålad kaj med stora ytor i Ulvesund

Befintliga konstruktioner revs och ny brygga konstruerades i stål, betong och trä. Hela bryggan försågs med klädsel runt om och ett nedsteg på insidan. Nedsteget möjliggör enklare bordning av mindre båtar, samt är lämpligt för montage av Y-bommar.