Tillbaka

Brygga med nedsteg och y-bommar

Mindre brygga för förtöjning av småbåtar. Bryggan är försedd med nedsteg och på nedsteget sitter t-skena monterad. Detta för flexibel anpassning av avstånd mellan y-bommar.