Tillbaka

Brygga Orust 2011

Privatägd brygga för bad och fritidsbåtsförtöjning.

Landfäste utgörs av påplatsgjuten betongkropp som är armerad och förankrad i befintlig stenpir. Konstruktionen består av järnvägsräls slagen med hydraulhammare till berg. Dessa kläs sedan med svarta plaströr som fylls med betong. Därefter monteras bärlinor i järnvägsräls, samt bjälklag och däck i trä.