Tillbaka

Brygga på Vedholmen

Stålkonstruktionen borrades ner i berget på 6 meters djup.