Tillbaka

Flytbrygga för jollesegling

Anlutningsbrygga bestående av stålstomme och trädäck leder via en 4 meter lång landgång ned till en mindre flytbrygga. Flytbryggan är helt gjord i betong och försedd med badstege och förtöjningsknapar.